Nieuwsbrief OCW in cijfers - kwartaal 1 2024

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht aan actuele Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwerpen waar cijferinformatie over beschikbaar is op ocwincijfers.nl. U vindt ook een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek voor meer cijfer- en databronnen.

Actualiteiten

Nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt voor leraren

Op basis van de “Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2023 ” zijn gegevens over de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geactualiseerd op OCW in Cijfers. In deze editie worden de cijfers van drie onderwerpen in het bijzonder uitgelicht: de actuele tekorten in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs en het personeel niet in loondienst (PniL).

Lees meer over de geactualiseerde cijfers en de trendrapportage.

Internationale PISA-2022 indicatoren geactualiseerd

De resultaten van het Programme for International Student Assessment (PISA), afgenomen in 2022, zijn gepubliceerd. De bijbehorende indicatoren op OCW in Cijfers zijn geactualiseerd. PISA is een vergelijkend internationaal onderzoek georganiseerd door de OESO. Het toetst de prestaties van 15-jarige leerlingen uit 81 landen in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen.

Bekijk welke indiatoren zijn geactualiseerd en het rapport PISA-2022.

Uitgelichte dossiers

Emancipatie

Cijferinformatie over de emancipatie van vrouwen en lhbtiq+ personen (lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse en queer personen) is vindbaar aan de hand van de thema's ArbeidSociale veiligheid en Genderdiversiteit en gelijke behandeling. Hoe het emancipatiebeleid van Nederland het doet in vergelijking met andere Europese landen bekijkt u bij Nederland internationaal vergeleken (Gender Equality Index, Rainbow Europe Ranking) en de meest recente Emancipatiemonitor (2022) en LHBT-Monitor (2022)

Kengetallen en indicatoren

Geactualiseerd in de afgelopen periode: 

Onderwijs algemeen 

Hoger Onderwijs 

Wetenschap 

Externe cijfer- en databronnen

Open onderwijsdata van DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland. Daarvan stelt het een grote hoeveelheid online beschikbaar als open onderwijsdata. De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locatie van scholen. Een groot deel van de data is in gangbare open data standaarden beschikbaar via een API.

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl