Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Onderwijs in Cijfers gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarmee voldoet Onderwijs in Cijfers aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.