Over ons

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Op www.ocwincijfers.nl. publiceert het ministerie de belangrijkste feiten en cijfers over de beleidsterreinen onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie in Nederland. Op deze website worden ook begrotingsdoelen, de sectorakkoorden po en vo en de internationale positie van onderwijs en wetenschap in Nederland gemonitord.