Over ons

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Het ministerie publiceert de belangrijkste cijfers over het onderwijs in Nederland op Onderwijs in Cijfers

Op Trends in Beeld worden de begrotingsdoelen, lerarenagenda, sectorakkoorden en de internationale positie van onderwijs en wetenschap in Nederland gemonitord.