Internationale PISA-2022 indicatoren geactualiseerd

De resultaten van het Programme for International Student Assessment (PISA), afgenomen in 2022, zijn gepubliceerd. De bijbehorende indicatoren op OCW in Cijfers zijn geactualiseerd.

PISA vergelijkt prestaties van leerlingen uit verschillende landen

PISA is een vergelijkend internationaal onderzoek georganiseerd door de OESO. Het toetst de prestaties van 15-jarige leerlingen uit 81 landen in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd, waardoor de ontwikkeling door de tijd inzichtelijk is.

PISA data op OCW in Cijfers

Op OCW in Cijfers staan een aantal indicatoren die zijn gebaseerd op het PISA onderzoek. Deze indicatoren zijn geactualiseerd met de cijfers uit het nieuwe rapport. Ze laten de prestaties van de leerlingen zien op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Er zijn verder nieuwe staafdiagrammen toegevoegd die laten zien hoe de verdeling van onze leerlingen over de PISA-vaardigheidsniveaus zich heeft ontwikkeld.

Het rapport met de resultaten van PISA-2022 kunt u vinden op Rijksoverheid.nl