Nederland internationaal vergeleken

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen? De EIGE Equality Index geeft een totaalbeeld van de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen op diverse terreinen. De Rainbow Europe Ranking laat zien hoe landen scoren op rechten voor lhbti personen.

De EIGE Equality Index  bevat niet alleen een totaalscore, maar ook losse scores op de terreinen werk, geld, kennis, tijdsbesteding, besluitvormende posities en gezondheid.

De Rainbow Europe Ranking is een index die aangeeft hoe het ervoor staat met de rechten van lhbti personen . Hiervan wordt alleen een samengestelde score weergegeven, waarin verschillende onderwerpen zijn meegewogen. De onderwerpen zijn gelijkheid en non-discriminatie, familie, wettelijke geslachtserkenning, haatmisdrijven en haatspraak, lichamelijke integriteit van intersekse personen, beweegruimte voor het maatschappelijk middenveld, en situatie rondom asielaanvragen.