Geachte bezoeker vanaf eind juni 2018 wordt de informatie van https://www.trendsinbeeldocw.nl getoond op OCW in cijfers. Informatie over stelsels in beeld is terug te vinden onder de corresponderende rubrieken. Informatie over verantwoord begroten is uitgebreid met de internationale top-5 ambities.

Deze website brengt de cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in beeld. Onder de verschillende links vindt u informatie over onderwijs, cultuur en media, wetenschap en emancipatie.

Direct naar

  • Onderwijs in Cijfers De belangrijkste cijfers over het onderwijs in Nederland in een samenwerking tussen OCW, DUO en CBS.
  • Trends in Beeld OCW Monitoring van de begrotingsdoelen, lerarenagenda, sectorakkoorden en de internationale positie van onderwijs en wetenschap in Nederland.