Bedrijfsopbrengsten en -kosten universitair Medische Centra

In Universitair Medische Centra (UMC's) vindt een intensieve samenwerking plaats tussen de geneeskundefaculteit van een universiteit en het daaraan verbonden academisch ziekenhuis. UMC's leveren basis- en topklinische patiëntenzorg en vervullen daarnaast drie publieke functies, te weten het leveren van topreferente patiëntenzorg, het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van medisch onderwijs en opleidingen. 

Hier worden de bedrijfsopbrengsten en -kosten van de UMC's weergegeven. Onder 'Zie ook' staan verwijzingen naar meer gedetailleerde gegevens over de financiën van UMC's.

Bedrijfsopbrengsten en -kosten van UMC's

Bedrijfsopbrengsten en -kosten van UMC's In Euro's x 1.000.000
Totaal bedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfskosten
201581287810
201684378123
201788188468
201890588814
201995449360
2020101349974
2021*1048810316
2022*1096410737

In 2022 zijn zowel de totale bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten van de UMC's toegenomen. De opbrengsten nemen de laatste jaren meer toe dan de kosten. De bedrijfsopbrengsten bestaan in 2022 voor 6,1 miljard euro uit opbrengsten uit de Zorgverzekeringswet en voor ruim 3 miljard aan subsidies van de overheid. De bedrijfskosten bestaan in 2022 voor het grootste deel (56 procent) uit arbeidskosten. Dit is bijna 6 miljard euro aan lonen, pensioenen en sociale lasten.

CBS Brontabel als csv (186 bytes)