Personeel niet in loondienst (PNiL)

Het betreft personeel dat niet in loondienst van de scholen is, zoals uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp-ers, inclusief vervangers. Scholen dienen het bedrag dat aan personeel niet in loondienst wordt uitgegeven op te nemen in de financiële jaarverslagen die achteraf bij DUO worden ingediend. Op basis van de wetgeving zijn scholen verplicht aan deze gegevensverzameling mee te werken.

Bij de uitvraag naar gegevens over het kalenderjaar 2020 is dit jaar door 462 besturen in po en vo een opgave ingediend. Hiervan meldden 31 besturen geen PNIL gecontracteerd te hebben in 2020.