Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven. Het beleid is gericht op het bevorderen van gelijke behandeling en acceptatie van genderdiversiteit en op het tegengaan van stereotypering en discriminatie.  

Op deze pagina vindt u cijfers over de sociale acceptatie van lhbt personen.  

Sociale acceptatie van lhbt personen