Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2023: actuele gegevens beschikbaar

Op basis van de “Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2023 ” zijn gegevens rond de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geactualiseerd op de themapagina 'Arbeidsmarkt voor leraren' op www.ocwincijfers.nl.

Het gaat om indicatoren over loopbaan van startende leraren, arbeidsmarktprognoses, vacatures, en arbeidsomstandigheden voor de onderwijssectoren en algemeen landelijk. In deze editie worden de cijfers van onderstaande onderwerpen in het bijzonder uitgelicht:

De Trendrapportage is een jaarlijks naslagwerk voor de informatie die OCW op dit gebied ter beschikking heeft.

De ‘Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2023’ en de hierbij onderliggende rapporten bieden de cijfermatige onderbouwing voor het Commissiedebat over “Leraren en Lerarenopleidingen” van de Tweede Kamer. Dit Commissiedebat staat op 24 januari 2024 ingepland.