Sociale Veiligheid

Alle mensen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te worden wie ze willen zijn. Het emancipatiebeleid is erop gericht om de sociale veiligheid van vrouwen en lhbtiq+ personen te vergroten en gendergerelateerd geweld tegen te gaan.

Binnen het thema sociale veiligheid vindt u cijfers over de veiligheid van lesbische, homoseksuele en bi+ (lhb) personen, over de veiligheid van vrouwen en mannen en over de sociale veiligheid in het onderwijs.

Cijfers over sociale veiligheid van lhb personen, vrouwen en mannen
Met de cijfers over lhb personen krijgt u inzicht in huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens lhb personen, online bedreiging en intimidatie en respectloos gedrag dat zij ervaren en hun beleving van veiligheid en discriminatie.
De cijfers over vrouwen en mannen gaan over huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag en over online bedreiging en intimidatie.

Sociale veiligheid in het onderwijs 
Wat betreft sociale veiligheid in het onderwijs, bevat dit thema cijfers over lhbt-beleid op scholen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs, over de acceptatie van homoseksuele, lesbische en transgender docenten en over het gevoel van veiligheid onder lhbt leerlingen en personeel. Ook zijn er cijfers over de mate waarin leerlingen zeggen bevriend te willen zijn met homoseksuele, lesbische en transgender leeftijdsgenoten en over het percentage leerlingen dat zegt openlijk homoseksueel, lesbisch of transgender te kunnen zijn op school.

Veiligheid lhb personen

Veiligheid man/vrouw

Sociale veiligheid in het onderwijs