Voortgezet Onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het vmbo, havo en vwo bereiden voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. 

Kerncijfers en indicatoren Voortgezet Onderwijs

Bekijk kerncijfers voor het voortgezet onderwijs (leerlingen, personeel, instellingenuitgaven en aansluiting van het voortgezet onderwijs op de arbeidsmarkt), cijferinformatie over specifieke onderwerpen en beleidsindicatoren voor het voortgezet onderwijs gekoppeld aan de begroting.