Cultuur & Media

Cultuur en Media hebben publieke functies en waarden, die van belang zijn voor individuen en voor de samenleving als geheel. Een bloeiende cultuur- en mediasector dragen bij aan de vorming van onze identiteit, de ontplooiing en het geïnformeerd zijn van mensen, het creatieve en innovatieve vermogen van de samenleving, de ondernemingszin, de fysieke inrichting, de sociale binding en het aanzien van Nederland.