Cultuur & Media

Cultuur en Media hebben publieke functies en waarden, die van belang zijn voor individuen en voor de samenleving als geheel. Een bloeiende cultuur- en mediasector dragen bij aan de vorming van onze identiteit, de ontplooiing en het geïnformeerd zijn van mensen, het creatieve en innovatieve vermogen van de samenleving, de ondernemingszin, de fysieke inrichting, de sociale binding en het aanzien van Nederland.

Kerncijfers en indicatoren Cultuur en Media

De bewindspersoon van cultuur en media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de cultuur- en mediastelsels. Vanuit die rol waarborgt de bewindspersoon een aantal publieke belangen. In wetten is verankerd dat deze cultuur- en mediastelsels moeten voldoen aan criteria. Dit zijn: verscheidenheid en pluriformiteit, spreiding en toegankelijkheid, kwaliteit, onafhankelijkheid. Lees meer over deze criteria

Op deze pagina vindt u cijferinformatie over verschillende monitors voor Cultuur, Erfgoed en Media en kengetallen die inzicht geven in de sectoren. Daarnaast vindt u op deze pagina ook cijferinformatie over beleidsindicatoren voor Cultuur en Media gekoppeld aan de begroting.