Kansengelijkheid

Iedere leerling en student moet kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij en een stevige positie innemen op de arbeidsmarkt.

Voor Kansengelijkheid zijn verschillende bronnen beschikbaar met cijferinformatie: het landelijke dashboard Gelijke Kansen, het regionale dashboard van de Gelijke Kansen Alliantie en de beleidsindicatoren uit de Beleidsagenda van de begroting van het Ministerie van OCW.  

Landelijke dashboard Gelijke Kansen

Dit landelijke dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.

Bekijk het landelijke dashboard Gelijke Kansen 

Regionale Gelijke Kansen Dashboard

Regionaal dashboard van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) met unieke gegevens voor gemeenten en scholen om op basis van een aantal indicatoren gericht te kijken naar onderliggende vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid. Het regionale dashboard is beschikbaar in een gesloten omgeving. 

Bekijk het regionale gelijke kansen dashboard van de Gelijke Kansen Alliantie

Begroten en verantwoorden

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingscyclus van OCW.  Gelijke Kansen is één van de zeven hoofddoelen waar beleidsindicatoren voor zijn geformuleerd. 

Bekijk de beleidsindicatoren voor het thema Gelijke Kansen