Emancipatie

Het emancipatiebeleid richt zich op gelijke rechten voor vrouwen en lhbti-personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-. transgender- en intersekse personen).