Emancipatie

Het emancipatiebeleid richt zich op gelijke rechten en kansen voor vrouwen en lhbtiq+ personen (lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse en queer personen).

Kerncijfers en indicatoren Emancipatie

Op deze pagina vindt u cijferinformatie over de emancipatie van vrouwen en lhbti-personen voor de thema’s arbeid, sociale veiligheid, genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Hier bekijkt u ook het oordeel over het emancipatiebeleid van Nederland in internationaal perspectief  (Gender Equality Index, Rainbow Europe Ranking) en de meest recente Emancipatiemonitor (2022) en LHBT-Monitor (2022). Voor het monitoren en evalueren van beleid zijn beleidsindicatoren uit de begroting van OCW in te zien.