Wetenschap

De Nederlandse overheid streeft naar een kwalitatief hoogwaardig wetenschapssysteem met goed presterende instellingen en ruimte voor talentvolle onderzoekers.

Kerncijfers en indicatoren Wetenschap

De ambities van het kabinet voor de Nederlandse wetenschap zijn:

  • de Nederlandse wetenschap heeft mondiale impact; 
  • de wetenschap is verbonden met de samenleving; 
  • Nederland is een kweekvijver en haven voor talent. 

Wetenschapsbestel

Het wetenschapsbestel is onderverdeeld in een viertal niveaus. Elk niveau heeft instellingen en organisaties met specifieke taken en verantwoordelijkheden. Sommige instellingen komen voor op verschillende niveaus, omdat ze meerdere functies in het wetenschapsstelsel hebben. Financieringsstromen (met een onderscheid naar basisfinanciering en projectfinanciering), wet- en regelgeving, adviezen, beleidsnota's, formele en informele relaties vormen de verbindingen tussen de verschillende niveaus. 

Nederland behoort op drie prestatie-indicatoren op het gebied van wetenschap – al jaren - tot de top 5.  

Nederland in top 5 kenniseconomieën

Monitoren en Evalueren