Onderwijspersoneel & Arbeidsmarkt

Op www.ocwincijfers.nl worden cijfers en feiten over leraren, personeel en de arbeidsmarkt voor het onderwijs via verschillende bronnen en producten aangeboden.  

Op deze pagina vindt u een overzicht van vindplekken van deze feiten en cijfers over onderwijspersoneel. Zoals kerncijfers over de arbeidsmarkt voor de verschillende onderwijssectoren, beleidsindicatoren voor het thema 'Lerarentekort' waarmee beleid gemonitord wordt en verschillende open databronnen van DUO/UNL/VH. Voor po/vo/mbo vindt u ook cijfers over arbeidsmarktprognoses, vacatures, arbeidsomstandigheden en de loopbaan van startende leraren in de Trendrapportage. 

Kerncijfers personeel per onderwijssector

Dashboard Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Bekijk in het dashboard 'Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers' de (regionale) gegevens van de po en vo arbeidsmarkt. Selecteer naar gebiedsniveau op regio of gemeente en bekijk verschillende thema's: werkgelegenheid, personeel, arbeidsmobiliteit, lerarenopleidingen en 'leerlingen, scholen en schoolbesturen'.  

Ga naar het Dashboard 'Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers'

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po/vo/mbo

In de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo en in de hierbij onderliggende rapporten worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Dit zijn cijfers voor onder andere het thema "Tekort leraren" en "Personeel niet in loondienst". 

Bekijk de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

Onderwijspersoneel en open data

Via DUO Open Onderwijsdata voor het po, vo en mbo, Universiteiten van Nederland (UNL) en de Vereniging Hogescholen (VH) vindt u data over leraren of ander onderwijspersoneel. 

Ga naar deze databronnen over onderwijspersoneel

Monitoren en evalueren van beleid met indicatoren

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de OCW-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingscyclus van OCW. Lerarenstrategie is één van de zeven hoofddoelen waar beleidsindicatoren voor zijn bepaald. 

Bekijk de beleidsindicatoren voor het thema 'Lerarenstrategie'