Primair Onderwijs

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs (bao), het speciaal basisonderwijs (sbao) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).

Beeld: © Meredith Kohut/The New York Time / The New York Times Syndication/Hollandse Hoogte

Primair Onderwijs

Basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen die moeilijk leren, kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een handicap kunnen speciaal (voortgezet) onderwijs volgen. 

Bestuursakkoord Primair Onderwijs

Iedere leerling verdient goed onderwijs dat uitdaagt en voorbereidt op de toekomst. Daarvoor zijn leraren en schoolleiders nodig die zich continu verbeteren en besturen die verantwoordelijkheid nemen voor onderwijskwaliteit.  

In het bestuursakkoord 2020 zijn hiertoe afspraken gemaakt en doelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen worden gemonitord met indicatoren met streefwaarden. Bekijk per doelstelling de voortgang.