Hoger Onderwijs

Het belang van goed hoger onderwijs en onderzoek voor Nederland is groot. Voor een veerkrachtige en democratische samenleving, het toekomstige verdienvermogen en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zijn goed opgeleide mensen en excellent onderzoek nodig. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en overdragen van (wetenschappelijke) kennis, inzicht en vaardigheden, maar ook om persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Hoger Onderwijs

De Nederlandse overheid streeft naar een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig hogeronderwijsstelsel. 

Op deze pagina vindt u kengetallen over het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt u op deze pagina ook ook cijferinformatie over de strategsiche doelen kwaliteit, doelmatigheid en kwaliteit en, vanwege het grote belang voor het gehele onderwijs, is er apart aandacht voor de lerarenopleidingen. Ook vindt u op deze pagina de beleidsindicatoren voor het hoger onderwijs gekoppeld aan de begroting.