Direct naar

Hoger Onderwijs

Het belang van goed hoger onderwijs en onderzoek voor Nederland is groot. Voor een veerkrachtige en democratische samenleving, het toekomstige verdienvermogen en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zijn goed opgeleide mensen en excellent onderzoek nodig. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en overdragen van (wetenschappelijke) kennis, inzicht en vaardigheden, maar ook om persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Hoger Onderwijs

De Nederlandse overheid streeft naar een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig hogeronderwijsstelsel.

Gelijke kansen in het hoger onderwijs

  • Doorstroom van mbo naar hbo: achtergrondkenmerken

Kwaliteit in het hoger onderwijs

  • Personeelssterkte hbo 
  • Personeelssterkte wo 
  • Algemeen oordeel opleidingen hbo
  • Algemeen oordeel opleidingen wo 
  • Studentstafratio
  • Gediplomeerden hbo
  • Gediplomeerden wo
  • Opleidingsniveau van de bevolking

Doelmatigheid van de studieloopbanen