Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt met kerncijfers en indicatoren de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld. Met eigen data én andere bronnen krijgt u inzicht in de huidige situatie en de meerjarige ontwikkeling.

potloden rij
Beeld: ©OCW
Bibliotheek TU
Beeld: ©OCW

Home

Bekijk per beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beschikbare cijferinformatie; kerncijfers over het stelsel, cijferinformatie over specifieke thema's en onderwerpen, Nederland internationaal vergeleken én andere beschikbare databronnen en monitors. Bij 'begroten en verantwoorden' vindt u de beleidsindicatoren (niet-financiele-informatie) uit de begroting van OCW.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws