Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld. Met eigen data én andere bronnen krijgt u inzicht in de huidige situatie en de meerjarige ontwikkeling.

Bibliotheek TU
Beeld: ©OCW
potloden rij
Beeld: ©OCW
klimwand kinderen
Beeld: ©OCW

Home

Bekijk per beleidsterrein de beschikbare cijferinformatie; kengetallen over de stelsels, cijfers over specifieke onderwerpen en andere beschikbare databronnen en monitors. Bij 'begroten en verantwoorden' vindt u de beleidsindicatoren (niet-financiele-informatie) uit de begroting van OCW.