Uitgaven primair onderwijs

In 2006 is de lumpsumbekostiging, budget voor personele en materiƫle kosten, in het primair onderwijs ingevoerd. Behalve de Rijksoverheid geven ook andere organisaties en huishoudens geld uit aan primair onderwijs.

Het primair onderwijs wordt voornamelijk bekostigd door de Rijksoverheid. De bijdrage van het Rijk aan het primair onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. De ontwikkeling van de uitgaven van 2013 op 2014 wordt vertekend doordat het Rijk naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014 en het Nationaal Onderwijsakkoord, eind 2013 (extra) middelen aan de onderwijsinstellingen heeft vooruitbetaald voor besteding in 2014.