Instellingen primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt de kwaliteit van de scholen. Daarnaast hebben we informatie over diverse schoolkenmerken zoals denominatie, aantal scholen en gemiddelde schoolgrootte.

Aantal scholen en besturen daalt

Het aantal scholen in het primair onderwijs is licht gedaald. Ook het aantal besturen is verder afgenomen. De gemiddelde schoolgrootte is redelijk stabiel en ligt rond de 220 leerlingen per school. Er aantal Rooms-Katholieke, Protestants-Christelijke en openbare basisscholen is ongeveer gelijk. 

Scholen zijn van goede kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is over het algemeen goed. 98,1 % van de scholen krijgt van de inspectie een voldoende.

Goede financiële positie

De financiële positie van de meeste scholen is goed. Vanuit de jaarrekeningen  van po-besturen wordt voor de beoordeling van  financiële positie van po-instellingen gekeken naar de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.