Gezonde arbeidsmarkt

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Gezonde arbeidsmarkt'.

Gezonde arbeidsmarkt

Nederland heeft iedereen nodig op de arbeidsmarkt en iedereen verdient een goede plek op de arbeidsmarkt. We willen mensen in staat stellen om een kansrijk opleidingsprogramma te volgen en om zich een leven lang te ontwikkelen. Verder versterken we de positie van de creatieve en culturele professional. Bovenal bestrijden we ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat doen we door een gelijk speelveld te creëren tussen mannen en vrouwen en genderdiversiteit te stimuleren in de top van de private en (semi)publieke sector.

Aansluiting arbeidsmarktbehoefte (MBO)

Kansrijke studiekeuze (MBO)

Bij- en omscholen werkenden en werkzoekenden (MBO)

Aanpak opleiden vakmensen (HO)

Arbeidsparticipatie (Emancipatie)

Arbeidsduur (Emancipatie)

Onderwijs- en beroepssegregatie (Emancipatie)

Genderdiversiteit aan de top (Emancipatie)

Vrouwen in de wetenschap (Emancipatie)