Vrouwen naar de top: publieke sector

Meer vrouwen in topfuncties van het bedrijfsleven en de overheid staat al jaren op de politieke emancipatieagenda. Ontwikkelingen in het aandeel topvrouwen zijn beschikbaar uit diverse bronnen en komen in de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor aan bod. De Sociaal-Economische Raad (SER) is in 2023 gestart met een nieuw onderzoek onder (grote) bedrijven. SEO Economisch Onderzoek verzamelt tussen 2022 en 2027 jaarlijks gegevens over vrouwen in topfuncties bij de (semi)overheid. 

De grafiek toont het aandeel vrouwen in de top van de overheid en van de semioverheid op basis van het SEO-onderzoek.

Aandeel vrouwen in topfuncties van de (semi)overheid

Aandeel vrouwen in topfuncties van de (semi)overheid In procenten
Sector2023
Totaal39
Publieke sector, Totaal34
Rijk+40
Decentrale overheden33
Politie, brandweer, OM, rechtspraak40
Semipublieke sector, Totaal46
Kunst en cultuur48
Onderwijs44
Sport en recreatie37
Zorg en welzijn50
Overig42

In de publieke sector zaten in 2023 minder vrouwen in een topfunctie dan in de semipublieke sector: 34% tegen 46%. Het aandeel in de publieke sector wordt vooral bepaald door de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), waarvan er nu eenmaal meer zijn dan centrale overheden (o.a. kabinet, Eerste en Tweede Kamer) en brandweer-, politie- en rechtspraakorganen. Bij de semioverheid liep het gemiddelde aandeel vrouw in topfuncties sterker uiteen tussen sectoren: van gemiddeld 37% in sport en recreatie tot 50% in zorg en welzijn. Doordat het aantal deelsectoren relatief laag is in de sport en recreatie, heeft het lagere aandeel topvrouwen een beperkt effect op het totaal voor de semioverheid.

Bron: SEO Brontabel als csv (249 bytes)