Toelichting op systematiek met beleidsindicatoren

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

Deze aanpak bevordert sectoroverstijgende thematische verantwoording, faciliteert het monitoren van beleidsprioriteiten en stimuleert 'data- gedreven en kennis-gedreven' werken binnen ons ministerie.

Over de aanpak

Stappenplan visueel gemaakt

Klik hier (PDF, 1.9 MB) om de afbeelding te downloaden

Proces van tot standkoming beleidsindicatoren

Meer informatie

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op rijksfinancien.nl en over de
besluitvorming voor het begrotingsproces op rijksoverheid.nl.