Vrouwen naar de top: private sector

Meer vrouwen in topfuncties van het bedrijfsleven en de (semi)overheid staat al jaren op de politieke emancipatieagenda. Ontwikkelingen in het aandeel topvrouwen zijn beschikbaar uit diverse bronnen en komen in de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor aan bod. De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoekt vanaf 2023 vrouwen in topfuncties bij (grote) bedrijven.

De grafiek toont het aandeel vrouwen in de (sub)top van grote bedrijven op basis van het SER-onderzoek. Er is onderscheid gemaakt naar bedrijfsgrootte en naar beursgenoteerde bedrijven.

Aandeel vrouwen in topfuncties van bedrijfsleven, 31 december 2022

Aandeel vrouwen in topfuncties van bedrijfsleven, 31 december 2022 in procenten
Soort bedrijfrvbrvcsubtop
Totaal14,726,226,3
Tot 250 werknemers1324,925,5
250 tot 500 werknemers14,621,325,4
500 tot 1000 werknemers14,624,126,7
Minstens 1000 werknemers16,630,628,1
Beursgenoteerd16,23926,3

In het bedrijfsleven zaten eind 2022 minder vrouwen in de raad van bestuur (rvb) dan in de raad van commissarissen (rvc): 15 tegen 26%. Ook bij beursgenoteerde bedrijven en ongeacht het aantal werknemers was dat zo. Bij bedrijven met minstens 1000 werknemers en in beursgenoteerde bedrijven zaten de meeste vrouwen in de top, met name in de rvc. Het percentage vrouwen in de rvb en vooral in de rvc is in tien jaar tijd gegroeid. Maar de streefcijfers die bedrijven zelf opstellen zijn nog niet bereikt. De gemiddelde streefcijfers waren voor de rvb 29% vrouw en voor de rvc 32,4% vrouw.  Beursgenoteerde bedrijven hebben het wettelijk streefcijfer van 33% vrouwen in de rvc wel behaald.

Dat het aandeel vrouwen in de rvb kleiner is dan in de rvc, komt deels doordat minder vrouwen dan mannen managementervaring hebben opgedaan in de subtop, de hiërarchische laag of lagen onder de raad van bestuur. Ervaring in de subtop is veelal noodzakelijk voor een benoeming in de rvb, maar niet per se in de rvc. Vrouwen maakten eind 2022 ruim een kwart uit van de subtop van bedrijven. Dat is minder dan het gemiddelde streefcijfer van 31 procent.

Brontabel als csv (245 bytes)