Netto arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen

De nettoarbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die participeren op de arbeidsmarkt: ze hebben een betaalde baan van minimaal één uur per week.

Nettoarbeidsparticipatie van (gehuwd) samenwonende vrouwen met thuiswonende kinderen naar onderwijsniveau, 2019 (exclusief onderwijsvolgenden)

Nettoarbeidsparticipatie van (gehuwd) samenwonende vrouwen met thuiswonende kinderen naar onderwijsniveau, 2019 (exclusief onderwijsvolgenden) in procenten
Jongste kind 0 tot 6 jaarJongste kind 6 tot 12 jaarJongste kind 12 tot 18 jaar
ISCED 1354450
ISCED 2557074
ISCED 3+4808585
ISCED 5+6889091
ISCED 7+8929390

ISCED 1        = Basisonderwijs
ISCED 2        = Vmbo, havo/vwo onderbouw, mbo 1
ISCED 3 + 4 = Havo, vwo, mbo 2-4
ISCED 5 + 6 = Hbo-, wo-bachelor
ISCED 7 + 8 = Hbo-, wo-master, doctor

In 2019 had 83% van de (gehuwd) samenwonende moeders met thuiswonende, minderjarige kinderen betaald werk voor minimaal één uur per week. Van de (gehuwd) samenwonende vaders met thuiswonende kinderen was dat 95%. Hoogopgeleide vrouwen hebben vaker werk dan middelbaar en laagopgeleide vrouwen. Voor laagopgeleide moeders hangt de arbeidsparticipatie samen met de leeftijd van het jongste kind. Zo is onder laagopgeleide moeders waarvan het jongste kind jonger is dan 6 jaar de arbeidsparticipatie lager dan onder laagopgeleide moeders van wie de kinderen 6 jaar of ouder zijn. Bij hoogopgeleide moeders en ook bij vaders verschilt de arbeidsdeelname niet of nauwelijks als het gaat om de leeftijd van de kinderen.

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (179 bytes)