Financiële cijfers wetenschap

Hier vindt u informatie over financiers en uitvoerders van R&D in Nederland. Er zijn ook cijfers waarbij Nederland wordt vergeleken met andere landen. Specifieke aandacht is er voor de private financiering bij publieke instellingen en twee vormen van overheidssteun voor R&D.

Bedrijven belangrijkste financier van R&D

Bedrijven financieren 58 procent van de Nederlandse R&D, terwijl de overheid goed is voor 29 procent van het totaal. De overige middelen komen van het buitenland en private non profit bronnen. De overheidssteun voor R&D kent naast directe financiering ook een indirecte component in de vorm van fiscale steun.

Bedrijven zijn ook de belangrijkste uitvoerder

Bedrijven voeren tweederde van de R&D in Nederland uit en zijn daarmee ook de grootste uitvoerder van R&D, gevolgd door instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, universitaire medische centra en hogescholen) met 28% en researchinstellingen met 4%. 

Nederland met R&D-uitgaven net boven EU-gemiddelde

De totale Nederlandse R&D-uitgaven (als percentage van het bbp) liggen onder het OESO-gemiddelde en iets boven de gemiddelden van de EU-15 en EU-28. Met name bedrijven voeren minder R&D uit dan bedrijven in andere landen.