Typen overheidssteun voor R&D in Nederland

De overheidssteun van R&D is te onderscheiden naar enerzijds directe financiering van instellingen en onderzoeksprogramma's en -projecten en anderzijds naar steun voor R&D via fiscale instrumenten.

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D in miljoenen euro's
Directe overheidsfinanciering RenDFiscale overheidssteun
20003385284
20013605332
20023906347
20033934312
20043921349
20053940359
20064245377
20074353410
20084581445
20094851701
20104857860
20114975921
20124677867
201347941001
201448741043
201548811010
201649261217
201749581188
201855211074
201956261344
202060641380
202168471565
202277671480
202391491544
202495151455
202592061455
202688791425
202785021425

In bovenstaande grafiek zien we tot 2011 de directe R&D-uitgaven van de overheid (in euro’s) jaarlijks stijgen. In 2012 is er sprake van een daling in zowel de directe als de fiscale steun. Vervolgens laat het totaal aan overheidssteun in de meerjarenbegroting een licht stijgende trend zien tot 2017. Tussen 2017 en 2021 stijgen de directe R&D uitgaven veel sterker, voornamelijk door de extra investeringen uit het Regeerakkoord 2017 en de extra beschikbaar gestelde middelen in verband met de coronacrisis. Tussen 2021 en 2024 zien we een verdere forse stijging in de R&D financiering dankzij Regeerakkoord 2022, met het Nationaal Groeifonds en daarnaast stijgingen in de onderzoekfinanciering vanuit OCW via het Fonds voor onderzoek en wetenschap en de rijksbijdrage aan de universiteiten. Ook de fiscale overheidssteun voor R&D is vanwege corona vanaf 2020 verhoogd en wordt vanaf 2023 geindexeerd.

Rathenau Instituut Brontabel als csv (495 bytes)