Typen overheidssteun voor R&D in Nederland

De overheidssteun van R&D is te onderscheiden naar enerzijds directe financiering van instellingen en onderzoeksprogramma's en -projecten en anderzijds naar steun voor R&D via fiscale instrumenten.

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D in miljoenen euro's
Directe overheidsfinanciering RenDFiscale overheidssteun
20003385284
20013605332
20023906347
20033934312
20043921349
20053940359
20064245377
20074353410
20084581445
20094851701
20104857860
20114975921
20124677867
201347941001
201448741043
201548811010
201649261217
201749581188
201855211074
201956261344
202060641380
202168061582
202272541510
202371951455
202473731455
202573121425
202671531425

In bovenstaande grafiek zien we tot 2011 de directe R&D-uitgaven van de overheid (in euro’s) jaarlijks stijgen. In 2012 is er sprake van een daling in zowel de directe als de fiscale steun. Vervolgens laat het totaal aan overheidssteun in de meerjarenbegroting een licht stijgende trend zien tot 2017. Tussen 2017 en 2020 stijgen de directe R&D uitgaven sterker, voornamelijk door de extra investeringen uit het Regeerakkoord 2017 en extra beschikbaar gestelde middelen in verband met de coronacrisis. Ook de fiscale overheidssteun voor R&D is vanwege corona vanaf 2020 verhoogd. In 2021 en 2022 is in de directe R&D financiering een verdere stijging zichtbaar dankzij het Nationaal Groeifonds.

Rathenau Instituut Brontabel als csv (480 bytes)