Nederlandse R&D uitgaven naar herkomst en bestemming

R&D-uitgaven zijn afkomstig uit verschillende financieringsbronnen: bedrijven (privaat), de overheid  (publiek), private partijen zonder winstoogmerk (PNP) en buitenlandse bronnen (de EU en buitenlandse bedrijven).

De uitvoering vindt plaats in drie sectoren: bedrijven, publieke researchinstellingen (inclusief PNP) en instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hbo en universitaire medische centra).

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron 2018
BuitenlandOverig nationaalOverheidBedrijven
Bedrijven12851017078905
Hoger onderwijs4292983458399
Researchinstellingen1351673189
Totaal in Nederland per bron184941648969393

De totale R&D-uitgaven in Nederland bedragen in 2018 16,6 miljard euro (gereviseerde cijfers CBS). Het merendeel (66%) hiervan is uitgevoerd in de bedrijvensector (11,0 miljard euro), 28% in de hoger onderwijssector (4,6 miljard euro) en 6% door de researchinstellingen (1,0 miljard euro).

Van alle in Nederland uitgevoerde R&D wordt meer dan de helft (57%) gefinancierd door bedrijven en bijna een derde (30%) door de overheid. 11% komt vanuit het buitenland en 2% van private non profit organisaties. Waar bedrijven de belangrijkste financier zijn van de in de eigen sector uitgevoerde R&D, is de overheid de belangrijkste financier van de R&D in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen.

CBS Brontabel als csv (197 bytes)