Nederlandse R&D uitgaven naar herkomst en bestemming

R&D-uitgaven zijn afkomstig uit verschillende financieringsbronnen: bedrijven (privaat), de overheid  (publiek), private partijen zonder winstoogmerk (PNP) en buitenlandse bronnen (de EU en buitenlandse bedrijven).

De uitvoering vindt plaats in drie sectoren: bedrijven, publieke researchinstellingen (inclusief PNP) en instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hbo en universitaire medische centra).

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron 2021
BuitenlandPNPHoger onderwijsOverheidBedrijven
Bedrijven14351081984910621
Researchinstellingen11121584998
Hoger onderwijs46932504163424
Totaal Nederland201545424586111143

De totale R&D-uitgaven in Nederland bedragen in 2021 19,5 miljard euro (CBS). Het merendeel (67%) hiervan is uitgevoerd in de bedrijvensector (13,0 miljard euro), 28% in de hoger onderwijssector (5,4 miljard euro) en 6% door de researchinstellingen (1,1 miljard euro).

Van alle in Nederland uitgevoerde R&D wordt meer dan de helft (57%) gefinancierd door bedrijven en bijna een derde (30%) door de overheid. 10% komt vanuit het buitenland en 2% van private non profit organisaties. Waar bedrijven de belangrijkste financier zijn van de in de eigen sector uitgevoerde R&D, is de overheid de belangrijkste financier van de R&D in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen.

CBS Brontabel als csv (201 bytes)