R&D-uitgaven in Nederland, naar financieringsbron

De R&D-uitgaven kunnen worden onderverdeeld naar vier financiers.

R&D-uitgaven in Nederland

R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron
BuitenlandOverig nationaalOverheid totaalBedrijvenTotaal (niet uitgesplitst)
199984432224953752
20007720
200188733929544172
20028391
200394931732174300
20049133
2005117339833104526
20069860
2007110138934745046
200810011
2009112946236484699
201010188
2011138644341676239
2012156743840576451
2013152038044457894
2014156037845658092
2015170837046728058
2016174737946048505
2017190637547289072
2018184941548979388
20191845465522110229
20201915454560310520
20212015478586111143

De financiering vanuit alle bronnen laat een duidelijke toename laat zien vanaf 1990. De stijging in 2011 heeft grotendeels te maken met een verandering in de meetmethode, waarbij ook de cijfers van bedrijven met minder dan 10 werknemers worden meegenomen. 

In november 2019 heeft het CBS de R&D-cijfers nogmaals gereviseerd, conform internationale afspraken hierover. Omdat sinds de revisie ook uitgaven aan ingehuurd R&D-personeel worden meegenomen, zijn de totale uitgaven aan R&D ook als percentage van het bbp toegenomen, van 2,0% naar bijna 2,2% voor de periode van 2013 tot en met 2019. Daarnaast wordt sinds de revisie een deel van de onderzoeksinstituten nu in de statistieken meegerekend aan de kant van de bedrijven, terwijl deze voorheen onder de publieke researchinstellingen werden gerekend. Dit heeft te maken met de afgenomen institutionele overheidsfinanciering voor een aantal onderzoeksinstituten.

De toename vanuit het buitenland is relatief het grootste, maar dat heeft ook te maken met het lage absolute niveau in 1990. 

Bedrijven financieren meer dan de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot minder dan een derde vanaf 2013 (na revisie). Het aandeel van het buitenland neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13 procent. Het aandeel bedraagt 10 procent in 2021.

CBS Brontabel als csv (617 bytes)