R&D-uitgaven in Nederland als percentage van het bbp naar uitvoeringssector

Wat is de ontwikkeling van de R&D-uitgaven voor Nederland als geheel en voor de verschillende sectoren vanaf 2000, uitgedrukt in % van het bbp?

R&D-uitgaven in Nederland

R&D-uitgaven in Nederland naar uitvoerende sector, in % bbp
BedrijvenHoger onderwijsResearchinstellingen
19991,030,490,28
20000,990,490,23
20010,990,520,25
20020,920,540,24
20030,950,550,24
20040,970,540,24
20050,960,560,22
20060,960,540,22
20070,90,530,21
20080,830,550,2
20090,790,60,21
20100,830,580,2
20111,080,620,21
20121,10,610,23
20131,410,620,13
20141,410,630,13
20151,380,640,13
20161,410,610,13
20171,450,610,12
20181,420,590,13
20191,460,60,12
20201,540,620,13
20211,520,610,13

De omvang van de R&D-uitgaven in Nederland als percentage van het bbp neemt vanaf 1990 geleidelijk af tot en met 2008 om in 2011 sterk te stijgen, vooral vanwege aanpassingen in de dataverzameling. Dankzij een revisie van de cijfers vanaf 2013, ligt het bbp-percentage sindsdien boven dat van 1990 (2,07%), tussen de 2,15% en 2,29% van het bbp. In 2020 namen de de R&D-uitgaven als percentage van het bbp toe van 2,18% in 2019 naar 2,29%. De stijging in 2020 kwam niet alleen door een stijging in de uitgaven, maar ook door een lager bbp als gevolg van de COVID-19 crisis. In 2021 ligt het percentage op 2,26% van het bbp (voorlopige cijfers). 

Vanaf 2011 omvat de sector bedrijven ook bedrijven met minder dan 10 werknemers, wat tot een trendbreuk leidt tussen 2010 en 2011 die vooral zichtbaar is als een sterke stijging bij de bedrijven. In 2013 volgt de trendbreuk in verband met een revisie van de cijfers voor 2013 tot en met 2017, conform internationale afspraken. Sinds de revisie worden ook de uitgaven aan extern ingehuurd R&D-personeel meegenomen en wordt een deel van de researchinstituten toegerekend aan de bedrijvensector, in plaats van de publieke researchinstellingen. Deze aanpassingen leiden tot een stijging in 2013 met name bij de bedrijven en hebben een daling bij de publieke onderzoeksinstellingen tot gevolg.

CBS Brontabel als csv (526 bytes)