Arbeid

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen is een centrale doelstelling van het emancipatiebeleid; de maatregelen zijn erop gericht dat meer vrouwen meer uren werken, dat arbeid en zorgtaken evenwichtiger worden verdeeld, de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt, meer vrouwen financieel onafhankelijk zijn en meer vrouwen in topposities werken.