Arbeid

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen is een centrale doelstelling van het emancipatiebeleid; de maatregelen zijn erop gericht dat meer vrouwen meer uren werken, dat arbeid en zorgtaken evenwichtiger worden verdeeld, de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt, meer vrouwen financieel onafhankelijk zijn en meer vrouwen in topposities werken.  

Onder het thema arbeid zijn cijfers te vinden die inzicht geven in gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen. Zo is er data over de nettoarbeidsparticipatie van vrouwen en mannen en de nettoarbeidsparticipatie van vrouwen met thuiswonende kinderen. Ook het aantal werkzame uren wordt met cijfers toegelicht. Het aantal economisch zelfstandige mannen en vrouwen wordt in kaart gebracht en ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij overheid en bedrijfsleven. Ten slotte zijn er cijfers over het aantal vrouwen in bestuursfuncties.