Aansluiting voortgezet onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt aandeel met werk gedaald en aandeel zonder werk of uitkering gestegen

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die vanuit schooljaar 2019/2020 het onderwijs verlieten had 35% direct na uitstroom werk en 33% een uitkering. Het aandeel alleen werk is in 2020 afgenomen en het aandeel geen werk en geen uitkering is toegenomen, hierdoor is dit de grootste groep geworden. Het aandeel alleen uitkering is ook toegenomen.

Aandeel pro-uitstromers met een uitkering toegenomen en aandeel met werk gedaald

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2019/2020 het onderwijs verlieten had 62% direct na uitstroom werk en 19% een uitkering. Met name het aandeel alleen werk is in 2020 gedaald. Het aandeel werk en uitkering en het aandeel alleen een uitkering zijn beide groter geworden dan een jaar eerder.