Aansluiting voortgezet onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt zowel aandeel met werk als aandeel met een uitkering gedaald

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die vanuit schooljaar 2018/2019 het onderwijs verlieten had 40% direct na uitstroom werk en 29% een uitkering. Door de afname van zowel het aandeel met werk als het aandeel met een uitkering is het aandeel uitstromers zonder werk en zonder uitkering groter geworden dan een jaar eerder. Degenen met werk (zonder uitkering) blijven echter de grootste groep.

Aandeel pro-uitstromers met werk en aandeel met een uitkering gedaald

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2018/2019 het onderwijs verlieten had 65,7% direct na uitstroom werk en 13,3% een uitkering. Door de afname van zowel het aandeel met werk als het aandeel met een uitkering is het aandeel uitstromers zonder werk en zonder uitkering groter geworden dan een jaar eerder. In 2019 ging het hierbij om 22,7% van de uitstroom.