Instellingen voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u informatie over het aantal scholen in het voortgezet onderwijs en hun omvang. Onder 'Prestaties' is een overzicht te zien van de oordelen van de Inspectie van het Onderwijs. Tot slot geven we, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, meer informatie over de financiën van besturen.