Personeel voortgezet onderwijs

Wilt u meer weten over het personeel in het voortgezet onderwijs? Via onderstaande links vindt u informatie over de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, de functiemix (verdeling van leraren naar salarisschaal), het aandeel bevoegd gegeven lessen, vacatures, arbeidsmarktprognoses, de uitval van startende leraren en arbeidsmarkt en personeelstekorten.