Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Sociale veiligheid en gelijke behandeling'.

Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Iedereen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kan alleen wanneer scholen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, media instellingen en onderzoeksinstellingen veilig, toegankelijk en inclusief zijn. Waar gelijkwaardigheid de norm is en aandacht is voor het welzijn van iedereen in de organisatie. We waarborgen de sociale veiligheid en gelijke behandeling op iedere instelling en bannen pesten, racisme, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag uit.

Vrij en Veilig (PO/VO)

Studentenveiligheid (MBO)

Divers talent in hoger onderwijs en onderzoek (HO)

Sociale veiligheid in het onderwijs (Emancipatie)

Sociale acceptatie van lhbt personen (Emancipatie)

Ruimte bieden aan divers talent (Wetenschap)

  • Percentage studenten en medewerkers dat aangeeft zich veilig te voelen binnen de instelling [Deze indiator is in ontwikkeling, volgt]