Nieuwsbrief OCW in cijfers - september 2022

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder vindt u een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar die hem nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Welke onderwerpen staan op de agenda en welke cijfers zijn hierover beschikbaar op ocwincijfers.nl? Dit keer een update met cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt en het geactualiseerde dashboard Kansengelijkheid.

Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021. Deze cijfers geven inzicht in het hebben van werk of een uitkering van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Lees meer over de ontwikkeling van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Nieuwe cijfers in het dashboard Kansengelijkheid

Het dashboard Kansengelijkheid bevat nu de cijfers van het schooljaar 2020-2021. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.

Lees meer over het geactualiseerde dashboard Kansengelijkheid.

Uitgelichte dossiers

De Regioscanner is geactualiseerd én in een nieuw jasje gestoken. Er zijn nieuwe visualisaties voor onder meer het tabblad Regiovergelijking en Aandelen mbo om nog beter inzichten te verkrijgen. Met de Regioscanner kunt u regio’s en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken vergelijken en volgen door de tijd.

Lees meer over de nieuwste toevoegingen en waar u de Regioscanner voor kunt gebruiken.

De Regioscanner is geactualiseerd en uitgebreid

Kengetallen en indicatoren

Op OCW in cijfers wordt doorlopend de cijferinformatie voor verschillende onderwerpen geactualiseerd. Hier vindt u een selectie aan recent geactualiseerde kengetallen en indicatoren. U vindt nu eenvoudig kengetallen en indicatoren over de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs. Daarnaast is er cijferinformatie toegevoegd over lerarenopleidingen.

Hoger onderwijs

Externe cijfer- en databronnen

Bent u op zoek naar cijferinformatie over leraren of ander onderwijspersoneel? We hebben een aantal externe databronnen gebundeld. DUO en VSNU bieden databestanden over de verschillende onderwijssectoren. Bekijk de pagina over personeel en open data voor meer informatie en alle links.

Personeel en open data

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl