Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Kleiner aandeel uitstromers uit het pro en vso heeft werk

Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt is het aandeel met werk in 2020 met 5 %-punt gedaald (naar 35%) en het aandeel met een uitkering gestegen met 4 %-punt (naar 33%). Lees meer over vso-uitstromers. Van de pro-uitstromers is het aandeel met een uitkering (19%) toegenomen en het aandeel met werk (62%) gedaald. Bekijk alle cijfers over pro-uitstromers.

Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2020 minder vaker werk

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2020 minder vaker werk dan in 2019. Die afname was zowel bij uitstromers vanuit het mbo-bol (van 70,3% naar 67,5%) als mbo-bbl (van 89,0% naar 87,6%) zichtbaar.

Werknemers met een bol-diploma of bbl-diploma uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hebben het hoogste mediane uurloon (respectievelijk €16,20 en €20,83). De uitstromers met het bol-diploma uit deze sectorkamer hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk in 2020. Van de gediplomeerden met een bbl-opleiding hadden die uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' het vaakst werk. Bekijk alle cijfers over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Merendeel hbo- en wo-gediplomeerden heeft een baan

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt op tot een beroep. Veruit de meeste studenten stromen na hun hbo-opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) stromen de meeste studenten na hun masteropleiding uit naar de arbeidsmarkt, maar ook na een bacheloropleiding kan gekozen worden voor toetreding tot de arbeidsmarkt. 88,4% van de gediplomeerde hbo’ers die uitstroomden had in oktober 2020 werk. Dit is wederom een kleine daling ten opzichte van een jaar eerder. De baankans verschilt per opleidingsrichting en -type in het hbo. Lees meer over de aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt.

Ruim 3 van de 4 uitstromende wo-studenten hadden in oktober 2020 betaald werk. Gediplomeerde uitstromers hebben een grotere kans op een baan dan niet gediplomeerde. Bovendien hebben uitstromers met een masterdiploma meer kans op een baan (76% versus 66%) én een hoger uurloon dan uitstromers met een bachelordiploma. Bekijk alle cijfers over uitstromende wo’ers.