Nieuwe cijfers in het dashboard Kansengelijkheid

Het dashboard Kansengelijkheid bevat nu de cijfers van het schooljaar 2020-2021. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.

Het dashboard is ingedeeld in drie blokken, namelijk primair, voortgezet en middelbaar en hoger onderwijs. Ieder blok bevat een aantal aanklikbare tegels die het verschil tussen de sociale groepen (onderverdeeld op basis van het opleidingsniveau van de ouders) weergeeft op een bepaalde indicator. Hier vindt u een overzicht van de indicatoren die worden gemonitord en inzicht geven in de mate van kansengelijkheid in het onderwijs.

Primair onderwijs: eindtoetsscore, basisschooladvies en heroverweging

In het dashboard kunt u de gemiddelde eindtoetsscore naar opleidingsniveau van ouders zien. Dit geeft inzicht in het cognitief potentieel van leerlingen. Verschillen tussen leerlingen van verschillende sociale achtergronden (op basis van het verschil in opleidingsniveau van de ouders) reflecteren deels verschillen in erfelijke aanleg (nature) en deels sociale verschillen (nurture). Daarom is vooral de ontwikkeling van het verschil tussen deze groepen interessant om te monitoren.

Deze ontwikkeling wordt ook in kaart gebracht voor het basisschooladvies, dat alle leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode meekrijgen voor het vervolgonderwijs. Hierbij geeft het dashboard ook inzicht in het aandeel leerlingen dat in aanmerking komt voor een heroverweging van het advies.

Voortgezet onderwijs: stapelaars en positie derde leerjaar

De doorstroom binnen het voortgezet onderwijs na het behalen van het diploma en de onderwijspositie die leerlingen 2 jaar na instroom in het voortgezet onderwijs bereiken ten opzichte van hun basisschooladvies wordt gemonitord in het dashboard.

De ontwikkeling van het stapelen van diploma’s wordt inzichtelijk gemaakt op basis van onderwijsniveau van de leerling en opleidingsniveau van de ouders. U vindt in dit blok ook de monitoring van in hoeverre het basisschooladvies voor de verschillende sociale groepen overeenkomt met de positie in het derde leerjaar in voortgezet onderwijs.

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs: positie na 5 jaar en 10 jaar, bestemming in het vervolgonderwijs en stapelaars binnen het vervolgonderwijs

De vervolgloopbaan van de vo-gediplomeerden in het mbo, hbo en wo wordt in het dashboard in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van vier indicatoren. De directe doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs wordt gemonitord, evenals de doorstroom na het behalen van een diploma, en het niveau dat studenten bereiken 5 en 10 jaar na uitstroom uit het voortgezet onderwijs. Bij deze indicatoren wordt ook gekeken naar het verschil in opleidingsniveau van de ouders.

Bekijk alle cijfers in het dashboard Kansengelijkheid.