De Regioscanner is geactualiseerd en uitgebreid

Met de Regioscanner kunt u regio’s en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken vergelijken en volgen door de tijd.

De website is geactualiseerd én in een nieuw jasje gestoken met een aantal nieuwe visualisaties voor onder meer het tabblad Regiovergelijking en Aandelen mbo om nog beter inzichten te verkrijgen. Ook kunt u nu de datapunten achter de visualisaties downloaden in tabelvorm.

De Regioscanner biedt inzichten over onderwijs en arbeidsmarkt

De Regioscanner geeft u toegang tot een grote set indicatoren over de onderwijssectoren basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Daarnaast biedt de Regioscanner indicatoren over jongeren in een kwetsbare positie, de overgang van mbo naar arbeidsmarkt en werkloosheid en uitkeringen.

Visualiseer indicatoren voor verschillende regio’s

U kunt deze indicatoren visualiseren en downloaden per gemeente, COROP-gebied, RMC-regio, arbeidsmarktregio of provincie. Indicatoren kunnen op de kaart van Nederland weergegeven worden, of tegen elkaar worden uitgezet om hun relatie te onderzoeken. Ook kunt u twee regio’s in meer detail met elkaar vergelijken en kunt u het aandeel van mbo-instellingen in een regio visualiseren.

Zo kan de Regioscanner bijvoorbeeld informatie geven bij de volgende vragen:

  • Hoe ziet het aandeel kwetsbare jongeren dat uitstroomt per arbeidsmarktregio eruit op de kaart van Nederland? Is de verdeling over het land veranderd in de afgelopen jaren?
  • Wat is de relatie tussen de sociale status en vo-adviezen per gemeente? Zijn er gemeentes die niet het algemene patroon volgen?
  • Hoe verschillen de provincies Zuid-Holland en Utrecht in hoeveel procent van de ho-studenten switcht of uitvalt? Of hoe verschilt de provincie Zuid-Holland hierin van het landelijke gemiddelde?
  • Op welke mbo’s zitten studenten uit de Achterhoek? Of, in welke RMC-regio’s wonen de studenten van ROC Graafschap College?