Lerarenopleidingen

Leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn verschillende lerarenopleidingen en routes voor het behalen van een bevoegdheid. Het bevorderen van de instroom in de lerarenopleidingen is een belangrijke schakel in de aanpak van het lerarentekort.

Een goede aanpak van de tekorten begint met een goed beeld van de situatie om de ontwikkelingen en effecten van ingezet beleid te volgen en zo nodig bij te sturen.

De resultaten geven de instroom in de verschillende lerarenopleidingen en routes weer, het totale aantal studenten en het aantal behaalde diploma’s. Er is een uitsplitsing gemaakt naar pabo, tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen en de Educatieve Master Primair Onderwijs (empo). Het is tevens mogelijk om via de route zij-instroom een bevoegdheid te behalen. De zij-instroomcijfers zijn apart weergegeven.