Doelmatigheid

Beleid is doelmatig als met dezelfde middelen de grootst mogelijke effecten worden bereikt.

Doelmatige inrichting van het onderwijsaanbod

Eén aspect betreft de doelmatige inrichting van het onderwijsaanbod. Dit wordt in beeld gebracht aan de hand van indicatoren rond het aanbod van opleidingen en de student-stafratio.

Doelmatigheid van de studieloopbanen

Een ander aspect betreft de doelmatigheid van studieloopbanen. Dit wordt in beeld gebracht via studiesucces en het verwacht slaagpercentage.