Personeel algemeen

Er zijn uiteenlopende gegevens over het onderwijspersoneel beschikbaar. Zo zijn er gegevens over de werkgelegenheid naar verschillende kenmerken. Ook zijn er gegevens over het aantal leerlingen per leerkracht, de internationale mobiliteit van leraren, het ziekteverzuim, de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid in het onderwijs. De gegevens over lerarenopleidingen betreffen het toekomstige onderwijspersoneel. 

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo

Elk jaar in december ontvangt de Tweede Kamer de stand van zaken arbeidsmarkt voor leraren. Bij de brief van 2023 zat als bijlage de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2023. In deze rapportage worden verschillende onderzoeken en bij DUO bekende gegevens samengevat.