Personeel internationaal

De werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders zijn internationaal vergeleken in ‘Teaching and Learning International Survey' (TALIS) van de OESO.

Vergrijzing en beloning zijn ook internationaal belangrijke thema's als het gaat over onderwijspersoneel. Hier wordt de leeftijd en de salariëring van de leraren in Nederland veelal vergeleken met landen in de buurt de twee grootste economieën van de OESO (de VS en Japan) en de OESO als geheel.