Leerlingen en studenten

Verschillende internationale organisaties verzamelen gegevens over onderwijs, waardoor Nederlandse leerlingen en studenten vergeleken kan worden met die andere landen.

Jaarlijks verzamelen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees statistisch bureau (Eurostat) gegevens over het onderwijs. Deze gegevens worden gepubliceerd in de jaarlijkse publicaties Education at a Glance, Education and Training Monitor en in de databases van de OESO en Eurostat.

Daarnaast doen de OESO en de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) onderzoek naar de prestaties van leerlingen in verschillende landen.

Uit deze publicaties worden een paar indicatoren uitgelicht die inzicht geven in de onderwijsdeelname en prestaties van leerlingen in Nederland als we deze vergelijken met die in andere landen.

In deze rubriek wordt de deelname aan het regulier onderwijs en de deelname door volwassenen internationaal bezien. Speciale aandacht is er voor internationale verschillen in de in- en uitstroom uit het hoger onderwijs en de mobiliteit van ho-studenten.

De prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op verschillende gebieden wordt ook vergeleken met leerlingen in andere landen.