Deelname aan onderwijs

Deelname aan onderwijs is in de meeste landen verplicht tot ongeveer 18 jaar. Er zijn verschillen in deelname aan onderwijs tussen landen voor jongeren en jongvolwassenen. In Nederland is de deelname hoog. Ook het aantal jaren dat de meeste leerlingen onderwijs volgen verschilt tussen landen (van 12 jaar in de VS tot 16 jaar in Denemarken).

Onderwijsdeelname aan regulier onderwijs

Onderwijsdeelname aan regulier onderwijs Als percentage van de totale leeftijdsgroep
Land15-1920-24
NLD93%56%
ENG82%36%
USA85%36%
DUI88%52%
DEN88%54%
BEL94%49%
FRA87%39%
OESO84%42%
EU-2588%43%

Deze figuur laat de deelname aan regulier onderwijs zien voor twee leeftijdsgroepen. In de meeste landen zijn jongeren van 15-19 jaar nog leerplichtig en jongeren van 20-24 jaar vaak niet meer.

Dat wordt ook weerspiegeld in de deelnamecijfers. In de meeste landen is de deelname aan regulier onderwijs meer dan 84% onder de 15-19-jarigen. Bij de leeftijdsgroep 20-24 jaar is dat minder dan 55%. Bij deze laatste leeftijdsgroep verschillen landen soms ook flink in onderwijsdeelname, van 36% in het Verenigd Koninkrijk tot 54% in Denemarken. De onderwijsdeelname in Nederland voor 15-19 jarigen en 20-24 jarigen ligt ruim boven het OESO-gemiddelde en het EU-gemiddelde.

Bron: EAG 2023, tabel B1.1 Brontabel als csv (138 bytes)

Aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt

Aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt 2021
LandAantal jaren
NLD14
ENG14
USA12
JAP14
DUI14
DEN16
BEL16
FRA15
OESO14
EU2513

De verschillen in onderwijsdeelname tussen landen worden vooral veroorzaakt door verschillen tussen de onderwijsstelsels, waaronder de leeftijd waarop regulier onderwijs start en de leeftijd bij uitstroom, de inrichting van het beroepsonderwijs en de daarmee samenhangende behoefte van de arbeidsmarkt. Nederland houdt jongeren relatief lang in het onderwijs. Gemiddeld in de OESO-landen volgt 90% van de populatie 14 jaar onderwijs. Nederland verschilt hier niet van. Landen waar dit hoger is, zijn landen waar eerder met onderwijs begonnen wordt.

Bron: EAG 2023, tabel B1.1 Brontabel als csv (104 bytes)

Trendontwikkeling onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 15-19 jarigen

Trendontwikkeling onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 15-19 jarigen Als percentage van de totale leeftijdsgroep
Land201020152021
NLD90%94%93%
ENG76%81%82%
USA80%82%85%
DUI89%88%88%
DEN85%87%88%
BEL75%92%94%
FRA84%85%87%
OESO84%85%84%
EU2588%87%88%

Deze figuur laat de ontwikkeling van de deelname aan regulier onderwijs zien door 15-19 jarigen.

In alle in de grafiek weergegeven landen is de deelname aan het onderwijs van 15- 19 jarigen tussen 2015 en 2021 gelijk gebleven of gestegen, met uitzondering van Duitsland. In Nederland is dit tussen 2015 en 2021 gedaald van 94% naar 93%.
 

EAG 2023, tabel B1.1 Brontabel als csv (181 bytes)

Trendontwikkeling onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 20 - 24 jarigen

Trendontwikkeling onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 20 - 24 jarigen Als percentage van de totale leeftijdsgroep
Land201020152021
NLD53%56%
ENG27%32%36%
USA38%35%36%
DUI45%49%52%
DEN49%57%54%
BEL13%46%49%
FRA34%36%39%
OESO40%42%42%
EU2541%43%44%

Deze figuur laat de ontwikkeling van de deelname aan regulier onderwijs zien door 20-24 jarigen.

De deelname van 20-24 jarigen aan het onderwijs is in Nederland in 2015 53%. Ook in Frankrijk en de Verenigde Staten is er in deze periode een stijging zichtbaar. Daarentegen is de deelname van 20-24 jarigen aan het onderwijs in andere landen zoals Denemarken gedaald. Het gemiddelde van de OECD landen is door deze schommelingen tussen de verschillende landen tussen 2015 en 2021 licht gedaald.

EAG 2023, tabel B1.1 Brontabel als csv (178 bytes)

Leeftijdsrange waarbinnen 90% onderwijs volgt

Leeftijdsrange waarbinnen 90% onderwijs volgt 2020
LandLeeftijd in jaren
NLD417
ENG316
USA617
JAP417
DUI417
DEN318
BEL318
FRA317

Er zijn verschillen tussen landen in de leeftijdsrange waarbinnen het grootste deel onderwijs volgt (de grafiek hierboven) en het aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt (de grafiek hieronder). Een aantal landen vallen op met een jongere leeftijd waarin al veel jongeren deelnemen aan onderwijs. Bijvoorbeeld in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk (3 jaar).

EAG 2022, tabel B1.1 Brontabel als csv (105 bytes)