Respectloos gedrag (m/v)

Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden.

In de Veiligheidsmonitor is aan de respondenten gevraagd of ze persoonlijk door enkele specifiek genoemde personen/instanties weleens respectloos worden behandeld.

Ervaren respectloos gedrag m/v, 2021

Ervaren respectloos gedrag m/v, 2021 Aandeel komt 'weleens' (vaak/soms) voor
Soort persoon of instantieVrouwenMannen
Door onbekenden op straat16,412,7
Door onbekenden in openbaar vervoer9,88
Door personeel van winkels en bedrijven10,28,3
Door personeel van overheidsinstanties7,17,9
Door bekenden (partner, familie, vriend)7,25,3

Van de vrouwen zegt 16% weleens (vaak of soms) respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat, tegenover 13% van de mannen. Het gaat dan om gedrag dat naar eigen inschatting de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. Vrouwen geven ook meer dan mannen aan weleens respectloos te worden behandeld door bekenden, zoals de partner, familieleden of vrienden (7% tegen 5%), door personeel van winkels en bedrijven (10% tegen 8%) en door onbekenden in het openbaar vervoer (10% tegen 8%). Onder mannen is het percentage dat zegt weleens geconfronteerd te worden met respectloos gedrag door personeel van overheidsinstanties iets hoger dan onder vrouwen (8% tegen 7%).
Deze gegevens zijn in 2021 verzameld in het kader van de Veiligheidsmonitor.

CBS (Veiligheidsmonitor 2021) Brontabel als csv (271 bytes)