Online bedreiging en intimidatie (m/v)

Bij online bedreiging en intimidatie gaat het om bedreiging met geweld, pesten, stalken en shamesexting.

In de Veiligheidsmonitor is aan de respondenten gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online bedreiging en intimidatie.

Slachtoffers van online bedreiging en intimidatie m/v, 2021

Slachtoffers van online bedreiging en intimidatie m/v, 2021 Aandeel personen van 15 jaar of ouder
Soort online bedreiging, intimidatieMannenVrouwen
online bedreiging, intimidatie (totaal)2,32,3
online bedreiging0,90,8
online pesten0,80,8
online stalking0,60,9
shamesexting0,50,3

Ruim 2% van zowel de vrouwen als de mannen van 15 jaar of ouder zei in 2021 in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van online bedreiging en/of intimidatie. Vrouwen hadden daarbij vaker te maken met stalking dan mannen (0,9% tegen 0,6%), terwijl shamesexting meer bij mannen speelde (0,5% tegen 0,3% bij de vrouwen). Het aandeel dat slachtoffer werd van online bedreiging en pesten verschilt onder vrouwen en mannen niet significant.

CBS (Veiligheidsmonitor 2021) Brontabel als csv (199 bytes)