Personeel wetenschapsstelsel

De R&D-activiteiten worden uitgevoerd door R&D-personeel, onder te verdelen naar onderzoekers en overig R&D-personeel. We kijken daarnaast ook naar het aandeel vrouwen, en het aandeel van het R&D-personeel binnen de beroepsbevolking.  

Sterke toename R&D-personeel vanaf 2013

Waar de periode 2000-2009 schommelingen laat zien in de omvang van het R&D-personeel, vinden er in 2011 en 2013 sterke stijgingen plaats, voor een belangrijk deel veroorzaakt door wijzigingen in de meetmethodiek. Na 2013 zet de groei door. Vergeleken met andere landen zit Nederland met het relatieve aandeel R&D-personeel (als promille van de beroepsbevolking) in de middenmoot.

Groei in het aandeel onderzoekers

Vanaf 2000 vindt er groei plaats in het aandeel onderzoekers. Dit geldt voor alle R&D-uitvoerende sectoren gezamenlijk, maar ook voor elke sector afzonderlijk. Sinds 2011 is het aandeel onderzoekers in Nederland sterker gestegen dan in een aantal andere landen. Dit is vooral dankzij een toename van het aantal onderzoekers in de bedrijvensector.  Binnen de groep onderzoekers is het aandeel vrouwelijke onderzoekers groeiende. Het hoogste aandeel vrouwelijke onderzoekers is te vinden bij de publieke researchinstellingen en het hoger onderwijs.